Wat is een vaststellingovereenkomst en kom ik in aanmerking voor een transitievergoeding?

Zit je in een ontslagfase en weet je niet precies waar je aan toe bent? In deze blog leggen we uit wat een vaststellingsovereenkomst is en hoe een transitievergoeding precies werkt en wanner je daarvoor in aanmerking komt.  

Wat is een vaststellingsovereenkomst? 

Een vaststellingsovereenkomst is een contract waarin de afspraken rondom het ontslag worden vastgesteld tussen werkgever en werknemer. Het wordt ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd. In deze overeenkomst worden afspraken vastgelegd over bijvoorbeeld de ontslagvergoeding en de einddatum van het arbeidscontract. Een vaststellingsovereenkomst opstellen wordt bij ontslag met wederzijds goedvinden in orde gemaakt..  

Wat is een transitievergoeding? 

De transitievergoeding is verschuldigd bij ontslag na een dienstverband van minimaal 24 maanden. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het aantal dienstjaren en het salaris van de werknemer. Voor de eerste 10 dienstjaren bedraagt de vergoeding 1/3 maandsalaris per dienstjaar. Voor dienstjaren boven de 10 jaar bedraagt de vergoeding een half maandsalaris per dienstjaar. Het maximumbedrag is € 84.000 of een jaarsalaris als dat hoger is dan € 84.000. 

Zijn er ook uitzonderingen? 

Er zijn enkele uitzonderingen waarbij geen transitievergoeding verschuldigd is, bijvoorbeeld bij ontslag tijdens de proeftijd of bij ontslag wegens ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer. Ook kan in een cao of arbeidsovereenkomst worden afgesproken dat geen transitievergoeding verschuldigd is. 

Recht op transitievergoeding? 

Het is belangrijk om te weten dat als het contract met wederzijds goedvinden wordt beëindigd, de werkgever geen transitievergoeding hoeft te betalen. De beste manier om een transitievergoeding te krijgen is als je contract zonder wederzijds goedvinden wordt beëindigt. De hoogte van de ontslagvergoeding in de vaststellingsovereenkomst kan hoger of lager uitvallen dan de transitievergoeding die je zou krijgen als de rechter de arbeidsovereenkomst ontbond.