Wanneer kan je best een incassobureau inschakelen of een gerechtsdeurwaarder?

Als je te kampen krijgt met niet vereffende betalingen, streef je ernaar om zo snel mogelijk de verschuldigde bedragen te innen. Per slot van rekening is dat je geld waar je uiteindelijk wettelijk recht op hebt. Maar hoe pak je dit aan? Een ideale oplossing is het inschakelen van een deurwaarder. Rechtnet Advocaten: uw incassobureau nabij Nieuwegein biedt dit ultieme alternatief aan om het heikel probleem op te lossen, zowel voor ondernemingen als voor particulieren.

Deurwaarder versus incassobureau

Een gerechtsdeurwaarder onder de arm nemen is één van die opties. Je hoeft niet beroep te doen op een incassobureau. Het grote verschil tussen een incassobureau en een deurwaarder is dat een incassobureau alleen maar aan de schuldenaar kan ‘sommeren’ om te betalen. Verdere acties kunnen niet worden ondernomen. Als je schuldenaar waar je mee in conflict bent, halsstarrig weigert te betalen ben je wel genoodzaakt een deurwaarder te contacteren en een gerechtelijke procedure op te starten.

De bevoegdheid van een deurwaarder

De gerechtelijke afhandeling begint altijd met een dagvaarding. De Nederlandse wet bepaalt dat alleen maar een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding mag overhandigen aan de achterstallige betaler. Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Voor het betekenen van een vonnis of dagvaarding zal een incassobureau altijd beroep moeten doen op een gerechtsdeurwaarder. Daarnaast is enkel een deurwaarder bevoegd om wettelijk vastgelegde dwangmiddelen aan de schuldenaar op te leggen zodat kan worden overgegaan naar de ‘wetmatige’ inning van het verschuldigd bedrag.

Wikken en wegen of je een gerechtsdeurwaarder inschakelt of niet

Als particulier een deurwaarder inschakelen brengt dezelfde kosten met zich mee dan een onderneming. Hou daar wel rekening mee omdat de kosten wel eens kunnen oplopen. Je zal vrij goed beslagen ten ijs en met een onderbouwde schriftelijke vordering op de proppen moeten komen. Voor een zzp’er ligt de bewijsvoering iets makkelijker als het gaat om onbetaalde facturen. Of het gaat om kleine of grote bedragen maakt nauwelijks iets uit.

Bekijk het ook vanuit het oogpunt van de schuldenaar

De benadering om een twistpunt via een gerechtsdeurwaarder te vereffenen wordt soms wel eens uit het oog verloren. Een maatschappelijke verantwoorde aanpak is vaak de beste gulden middenweg. De nodige diplomatie aan de dag leggen zorgt er voor dat het bedrag snel wordt gecasht. Een deurwaarder is een ideale (schuldbemiddelaar om die win-win situatie te creëren.