Alles wat je moet weten over re-integratie

Als een werknemer zich ziekmeldt, dan hervat hij zijn werkzaamheden meestal weer binnen 1 of 2 weken. Het kan echter ook voorkomen dat een werknemer langere tijd ziek is, bijvoorbeeld door een burn-out of ongeluk. De werkgever en werknemer zijn dan beide verplicht om actief deel te nemen aan de re-integratie van de werkgever of het Werkfit Traject UWV. In dit artikel kun je meer lezen over re-integratie, wat je hiervoor moet doen en hoe je kunt zorgen voor een succesvolle re-integratie. Lees er hieronder meer over. 

Over re-integratie 

Re-integratie gaat erover dat je er alles aan doet om je werknemer weer aan het werk te krijgen. Beide partijen zijn hiervoor verantwoordelijk en moeten hun best doen. Alles wordt bijgehouden in het re-integratierapport. De re-integratie zelf wordt geregeld in de Wet Poortwachter. Eigenlijk zou je kunnen stellen dat hoe langer je werknemer uit de running is, hoe moeilijker het re-integratieproces is. Het is daarom van belang dat je werknemer zo snel mogelijk weer terugkeert in het arbeidsproces en de arbeidsmobiliteit. Eventueel kun je zorgen voor aangepast werk of een andere functie. 

Soorten re-integratie 

Re-integratie kan op verschillende manieren. Er is een mogelijkheid voor re-integratie Eerste Spoor, Tweede Spoor of Derde Spoor. In dit artikel focussen we ons op de eerste twee sporen. 

Eerste Spoor re-integratie 

Wanneer er sprake is van re-integratie Spoor 1 of Eerste Spoor, dan integreert de werknemer bij zijn of haar huidige werkgever. Eventueel kan er gezorgd zijn voor een andere functie of aangepaste taken, maar hiervoor zijn zowel werkgever als werknemer verantwoordelijk. De werknemer is wettelijk verplicht om het aangepaste werk te accepteren. 

Tweede Spoor re-integratie 

Het kan helaas ook voorkomen dat de werknemer niet bij zijn of haar eigen werkgever kan re-integreren. In dat geval moet de werknemer bij een andere werkgever re-integreren. Dit wordt ook wel Tweede Spoor of Spoor 2 genoemd. Dit kan een optie zijn als er in de eigen organisatie geen passend of aangepast werk beschikbaar is voor de medewerker. Als werkgever ben je dan verplicht om mee te zoeken naar een passende functie elders. 

Succesvolle re-integratie 

Re-integratie heeft altijd een einddoel. Een volledige terugkeer naar de eigen functie is gewenst, maar ander werk kan ook een mogelijkheid zijn. Bij een succesvolle re-integratie hebben zowel werkgever als werknemer ervoor gezorgd dat de werknemer weer kan werken. Dit gebeurt met een pro-actieve aanpak en door te zoeken naar passende oplossingen. De werknemer kan dan weer zo snel mogelijk aan het werk.